آناد - آگهی خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت کلیه امور دفتر فنی پروژه های عمرانی تهیه اسناد مناقصات وکلیم

تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت کلیه امور دفتر فنی پروژه های عمرانی
تهیه اسناد مناقصات و مستندات شرکت در مناقصه پروژه های عمرانی
تهیه صورت مجالس و پیشبرد ادعا (کلیم ) ها در پروژه های عمرانی
رادفر
تلفن تماس: 09331794493
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه