آناد - آگهی فروش انواع گوساله سمینتال وهلشتاین

فروش انواع گوساله سمینتال وهلشتاین

فروش گوساله
مرکز فروش انواع گوساله سمینتال نر پروار وماده داشتی تلیسه وگاوشیری اصیل هلشتاین ودورگ محلی ب اوزان مختلف بشرط سلامت دام بامجوز حبیب پورقاز
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
۰۹۰۲۷۹۷۱۱۹۶
حبیب پورقاز
تلفن تماس: 09112777228

آدرس: استان گلستان شهرستان گرگان روستای قرینجیک خواجه خان

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه