آناد - آگهی هیرو آسانسور-رفع خرابی و سرویس آسانسور

هیرو آسانسور-رفع خرابی و سرویس آسانسور

آسانسور هيرو 1-رفع خرابي آسانسور در کمتر از يک ساعت و بصورت رايگان 2-داشتن تعداد 10 سرويسکار متعهد
آسانسور هيرو

1-رفع خرابي آسانسور در کمتر از يک ساعت و بصورت رايگان

2-داشتن تعداد 10 سرويسکار متعهد و متخصص در نقاط مختلف تهران جهت ارائه سريع تر سرويس

3-دو ماه سرويس رايگان در صورت عقد قرارداد

4- ارائه پک سرويس بصورت رايگان

5-خدمات سرويس با چک ليست اتحاديه آسانسور
تلفن تماس: 88790437

آدرس: دفتر مرکزی جردن اماا داشتن 10 سرویسکار ماهر در شرکت در همه نقاط تهران مستقر هستیم

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه