آناد - آگهی دیپلم سریع اسان ارزان

دیپلم سریع اسان ارزان

دیپلم کارودانش وفنی حرفه ای
حداکثر ۹ماه
واحدهای عمومی وتخصصی
دولتی
تضمین قبولی
دانشگاه تضمینی
امیرحجت صابونچی
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۲۵۲۰۶۰

آدرس: مشهد.بین معلم۳۴و۳۶ مرکز دیپلم هوش مصنوعی

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه