آناد - آگهی کسب درامد ازاینتر نت باروزی چند ساعت

کسب درامد ازاینتر نت باروزی چند ساعت

این ساید خارجی است ولی درامد را به بانک ایران واریز می کند کار باهاش هم خیلی اسان است
این سایتی که ا ز طریق لینک زیر وارد می شوید می توانید کسب درامد کنید که شامل مراحل زیر است
1-ابتدا ثبت نام می کنید ,joun us tody راانتخاب می کنیدتواین مرحله یوزر نام و پسورد انتخاب می کنید
2-بهد وارد یوزر نام خود می شویدuser area انتخاب می کنید وکادر stard watching payed ads انتخاب می کنید وبهد محلی است که اعداد جهار رقمی ظاهر مشوند اعداد را وار د می کنید وکسب درامد می کنید
3نحوه درجکردن شماره حساب گزینه witdraw money انتخاب می کنیدوگزینه to bank account انتخاب می کنیدوبه ترتیب نام کشور ونام حساب وشماره کارت یا شماره حساب ونام بانک وادرس بانک
از لینک زیر وارد شویدhttp://velsmoney.bid/8281353949864/

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه