آناد - آگهی خرید ,فروش و تعمیر مولد های گاز سوز

خرید ,فروش و تعمیر مولد های گاز سوز

خرید و فروش ، مشاوره خرید و تعمیرمولدهای گاز سوز در توان های مختلف در کاربرد های امرجنسی و نیروگاهی
خرید و فروش و مشاوره خرید مولدهای گاز سوز در توان های مختلف در کاربرد های امرجنسی و نیروگاهی
مشاوره ،احداث و راه اندازی نیروگاه های مقیاس کوچک
تعمیر مولد های گازسوز -نصب سیستم کنترلی جدید به همراه تاچ پنل بر روی مولد های گاز سوز
در تمام شهر های ایران

09108382887 (مهدی شیرین کار)
شیرین کار
تلفن تماس: 09108382887

آدرس: البرز

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه