آناد - آگهی آموزش ANSYS 15

آموزش ANSYS 15

با استفاده از آموزش نرم افزار Ansys 15 به صورت کامل می توان به تحلیل مسائل گوناگون و متنوع مهندسی به
آموزش ANSYS 15 ::
فصل اول : مباحث مقدماتي

فصل دوم: مدلسازي هندسي در Ansys

فصل سوم: آناليز خرپا

فصل چهارم: آناليز يك تير با مقطع توخالي

فصل پنجم: آناليز تنش صفحه اي

فصل ششم: آناليز تير يك سر گير تحت اثر نيروي وزن

فصل هفتم: آناليز تير تحت بار گسترده

فصل هشتم: آناليز غير خطي تير يك سر گيردار تحت مماس خمشي

فصل نهم: آناليز كمانش تير يك سر آزاد-يك سر گيردار

فصل دهم: آناليز ميله تحت كشش با ماده غير خطي

فصل يازدهم: مدلسازي استوانه توخالي با استفاده از تقارن محوري

فصل دوازدهم: آناليز مودال تير يك سر گيردار

فصل سيزدهم: آناليز هارمونيك تير يك سر گيردار

فصل چهاردهم: آناليز مودال بال هواپيما

فصل پانزدهم: آناليز هارمونيك سيستم جرم فنر

فصل شانزدهم: آناليز حرارتي هدايت در يك مكعب

فصل هفدهم: آناليز حرارتي جابجايي – هدايت در يك مكعب

فصل هجدهم: آناليز انتقال حرارت گذرا در يك مكعب

فصل نوزدهم: آناليز منجنيق

فصل بيستم: فراخواني مدل از نرم افزارهاي ديگر

فصل بيست و يكم: آناليز كوپله سازه اي-حرارتي يك ميله

فصل بيست و دوم: استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

فصل بيست و سوم: استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از جسم

فصل بيست و چهارم: استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

فصل بيست و پنجم: تنظيمات گرافيكي نرم افزار

فصل بيست و ششم : معرفي برخي از المانهاي Ansys

فصل بيست و هفتم: انتخاب بخشي از مدل

فصل بيست و هشتم: مدلسازي هندسي رينگ

فصل بيست و نهم: مدلسازي Spindle

تلفن تماس: 09330090211
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه

ربات نوبت دهی تلگرام
آگهی ویژه

ربات نوبت دهی تلگرام قابل اجرا برای آرایشگاه ها، آتلیه ها، مطب های پزشکی و...

تیم برنامه نویسی پی سی پروژه
آگهی ویژه

پی سی پروژه - انجام پروژه های برنامه نویسی و سفارشی - طراحی سامانه و انجام پروژه های هوشمند سازی