آناد - آگهی آموزش ANSYS 15

آموزش ANSYS 15

با استفاده از آموزش نرم افزار Ansys 15 به صورت کامل می توان به تحلیل مسائل گوناگون و متنوع مهندسی به
آموزش ANSYS 15 ::
فصل اول : مباحث مقدماتي

فصل دوم: مدلسازي هندسي در Ansys

فصل سوم: آناليز خرپا

فصل چهارم: آناليز يك تير با مقطع توخالي

فصل پنجم: آناليز تنش صفحه اي

فصل ششم: آناليز تير يك سر گير تحت اثر نيروي وزن

فصل هفتم: آناليز تير تحت بار گسترده

فصل هشتم: آناليز غير خطي تير يك سر گيردار تحت مماس خمشي

فصل نهم: آناليز كمانش تير يك سر آزاد-يك سر گيردار

فصل دهم: آناليز ميله تحت كشش با ماده غير خطي

فصل يازدهم: مدلسازي استوانه توخالي با استفاده از تقارن محوري

فصل دوازدهم: آناليز مودال تير يك سر گيردار

فصل سيزدهم: آناليز هارمونيك تير يك سر گيردار

فصل چهاردهم: آناليز مودال بال هواپيما

فصل پانزدهم: آناليز هارمونيك سيستم جرم فنر

فصل شانزدهم: آناليز حرارتي هدايت در يك مكعب

فصل هفدهم: آناليز حرارتي جابجايي – هدايت در يك مكعب

فصل هجدهم: آناليز انتقال حرارت گذرا در يك مكعب

فصل نوزدهم: آناليز منجنيق

فصل بيستم: فراخواني مدل از نرم افزارهاي ديگر

فصل بيست و يكم: آناليز كوپله سازه اي-حرارتي يك ميله

فصل بيست و دوم: استخراج نتايج براي يك مقطع از جسم

فصل بيست و سوم: استخراج نتايج بر روي يك مسير دلخواه از جسم

فصل بيست و چهارم: استفاده از جدول براي مشاهده نتايج

فصل بيست و پنجم: تنظيمات گرافيكي نرم افزار

فصل بيست و ششم : معرفي برخي از المانهاي Ansys

فصل بيست و هفتم: انتخاب بخشي از مدل

فصل بيست و هشتم: مدلسازي هندسي رينگ

فصل بيست و نهم: مدلسازي Spindle

تلفن تماس: 09330090211
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه

تیم برنامه نویسی پی سی پروژه
آگهی ویژه

پی سی پروژه - انجام پروژه های برنامه نویسی و سفارشی - طراحی سامانه و انجام پروژه های هوشمند سازی

مجتمع گلابگیری آل علی
آگهی ویژه

مجتمع گلابگیری آل علی با بیش از 50 سال تجربه در زمینه تولید عرقیجات گیاهی