آناد - آگهی آموزش Fluent

آموزش Fluent

همراه با نرم افزار Fluent 6.3 و Gambit 6.4
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول : CFD
۱٫ مقدمه ای بر CFD
۲٫ ایجاد هندسه صحیح
۳٫ فرایند تحلیل CFD
۴٫ مکانیک سیالات
۵٫ روش های گسسته سازی
۶٫ مدل های اغتشاش

فصل دوم : آشنایی با نرم افزار Gambit
۱٫ آشنایی با محیط نرم افزار Gambit
۲٫ ساخت و مش بندی ژئومتری پایه
۳٫ مدل سازی یک زانویی مختلط
۴٫ مدل سازی یک تقاطع سه لوله ای (بخش اول)
۵٫ مدل سازی یک تقاطع سه لوله ای (بخش دوم)
۶٫ مدل سازی یک محفظه احتراق(بخش اول)
۷٫ مدل سازی یک محفظه احتراق(بخش دوم)
۸٫ ساخت و مش بندی یک استوانه

فصل سوم : آشنایی با محیط نرم افزار فلوئنت
۱٫ اجرای نرم افزار Fluent
۲٫ نحوه خواندن فایل های مش توسط Fluent
۳٫ آشنایی با اجزای پنجره نرم افزار Fluent
۴٫ منوی Grid
۵٫ آشنایی با گزینه های hardcopy و export
۶٫ واحد ها
۷٫ شبکه ها
۸٫ عملیات روی شبکه ها
۹٫ استفاده از توابع mouse

فصل چهارم : Boundary conditions
Boundary Conditions .1
۲٫ کپی کردن و تغییر نام ناحیه مرزی و انتخاب ناحیه مرزی در پنجره گرافیکی
۳٫ شرایط مرزی جریان ورودی و خروجی
۴٫ شروط مرزی pressure Inlet و Velocity Inlet از ۰۴/۲۴/۸ در فیلم a حذف شود
۵٫ شروط مرزی Mass flow inlet ،Inlet Vent و Intake Fan
۶٫ شروط مرزی Pressure Outlet و Pressure far field
۷٫ آشنایی با شروط مرزی Outflow ، Outlet vent و Exhaust fan
۸٫ معرفی شروط مرزی wall و Symmetry
Axis boundary conditions، fluid conditions .9و Solid conditions
Fan boundary conditions .10
Radiator boundary conditions .11
۱۲٫ آشنایی با پروفیل های مرزی

فصل پنجم: solver
Solver .1
Discretization .2 و Interpolation
Pressure-velocity coupling .3
۴٫ آشنایی با Gradient Options، Under-Relaxation factor و Courant Number
Initialize .5کردن
Convergence solution .6
۷٫ آشنایی با محاسبات حالت پایدار و حالت ناپایدار
Convergence and stability .8

فصل ششم: تنظیم materials و گزارش گیری از اطلاعات
۱٫ پنجره Materials
۲٫ چگالی و لزجت
Thermal conductivity .3
۴٫ ساختن سطوح برای نمایش و گزارش گیری از اطلاعات (بخش اول)
۵٫ ساختن سطوح برای نمایش و گزارش گیری از اطلاعات (بخش دوم)
۶٫ تولید گرافیک های پایه ای
Histogram and XYplot .7
Alphanumeric Reporting .8

فصل هفتم : ارائه چند پروژه عملی (ساده)
۱٫ بررسی نیروی همرفت در طول یک صفحه تخت
۲٫ شبیه سازی جریان مافوق صوت در طول یک گوه
۳٫ شبیه سازی جریان روی یک ایرفول
۴٫ شبیه سازی جریان آشفته عبوری از یک کره
۵٫ شبیه سازی جریان پایای عبوری از یک استوانه
۶٫ شبیه سازی جریان ناپایدار عبوری از یک استوانه
۷٫ جریان تراکم پذیر در یک نازل

فصل هشتم : ارائه چند پروژه عملی(پیشرفته)
۱٫ مدل سازی انتقال حرارت و جریان دوره ای
۲٫ مدل سازی جریان خارجی تراکم پذیر
۳٫ استفاده از مش غیر منسجم
۴٫ استفاده از مش های کشویی
۵٫ پس پردازش

تلفن تماس: 09330090211
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه