آناد - آگهی خدمات سلولی، مولکولی، بافتی و حیوانی

خدمات سلولی، مولکولی، بافتی و حیوانی

خدمات سلولی، مولکولی، بافتی و حیوانی (پایان نامه دانشجویی، مقاله، تحقیق و پروژه)
خدمات سلولی
جداسازی و کشت انواع سلول های پرایمری و بنیادی
انجام تست¬های سایتوتوکسیسیته سلولی
انجام انواع تست¬های سلولی شامل: MTT، لاکتات دهیدروژناز، پرولیفراسیون سلولی، گونه¬های فعال اکسیژن(ROS)، آلکالین فسفاتاز(ALP)، پرکسیداسون لیپیدهای غشایی(LPO)،تست کامت (comet) و میکرونوکلئوس، اختلالات کروموزومی و کاریوتایپینگ، تمایز سلولی (استخوان، چربی، عصبی و ….)، جذب اتمی، فلوسایتومتری، آپاپتوزیس، چزخه سلولی …
بررسی مارکرهای غشایی
سنجش فعالیت انواع آنزیمها
بررسی میزان پروتئین و انواع مختلف ترکیبات در داخل سلول
جداسازی و کشت سلولهای خونی انسان
انجام هم کشتی های سلولی (Co culture)
تهیه سوپهای سلولی به منظور انجام بررسی های بعدی
تهیه لیزات سلولی
بررسی تاثیر مواد و ترکیبات مختلف بر انواع سلولها در محیط کشت و عملکرد آنها
بررسی اثرات مواد بر حیات سلول یا زیست پذیری(Viability)
کلیه تکنیکهای اساسی کشت سلول
کشت انواع رده های سلولی چسبان و معلق
بررسی اثرات مواد بر حیات سلول یا زیست تخریبپذیری با رنگ آمیزی تریپان بلو
محاسبه LD50 و IC50 مواد مختلف شیمیایی و گیاهی با متدهای مختلف

خدمات مولکولی
استخراج RNA از بافت و سلول
سنتز cDNA
استخراج DNA ژنومیک از خون و بزاق
طراحی پرایمر جهت بررسی بیان ژن و میکرو RNA
طراحی وکتورهای بیانی
انجام تکنیک Real time PCR
PCR بر روی ژل الکتروفورز
RFLP
کلونی PCR در وکتورهای بیانی
بررسی میزان بیان پرونئین¬ها با روش وسترن بلات (Western Blote)

خدمات بافتی
تهیه مقاطع بافتی پارافینی و فروزن
رنگ آمیزی های بافت و سلول
بررسی قرارگیری سلول بر روی داربست های بافتی با میکروسکوپ SEM
ایمونوسیتوشیمی (ICC)و ایمونوهیستوشیمی (IHC)
تکنیک تانل جهت بررسی آپوپتوز
ساخت داربست های بافتی
تهیه مقاطع بافتی جهت بررسی با میکروسکوپ TEM
پیوند داربست های بافتی مدل های آزمایشگاهی
تهیه مقاطع های از داربست های بافتی شیمیایی و طبیعی
تکنیک های حیوانی
ایجاد مدلهای هیپوکسی، ایسکیمی، سوختگی، زخم، سیروز کبدی، آسیب نخاعی، ام اس، دیابتی، آزواسپرمی، پارکینسون، اعتیاد، آلزایمر، تومور سرطانی، نهان بیضه ای، حاملگی کاذب، واریکوسل، وازکتومی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، نقص جنینی با استفاده از انواع داروهای جهش زا، استرس اکسیداتیو با انواع مواجهه شغلی، نقص سیستم ایمنی با روش پرتوگاما و ترانسژنیک
انجام تستهای حیوانی و رفتاری
دکترفاطمه جوانی
تلفن تماس: 09131106452

آدرس: تهران خیابان کارگر جنوبی برج مهستان آزمایشگاه زیست پژوه افرا

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه