آناد - آگهی آنالیز آماری پایان نامه دانشجویی ومقاله

آنالیز آماری پایان نامه دانشجویی ومقاله

آنالیز آماری پایان نامه دانشجویی، مقاله و تحقیق
انجام آنالیز آماری پروژه های زیستی، پزشکی و پایان نامه
ترسیم انواع نمودارها برای داده های زیستی و پزشکی به وسیله نرم افزار prism graphpad
محاسبه آزمون های آماری (One way, Independent, Paired T Tests)
محاسبه آزمون آماری ANOVA
آنالیز با نرم افزار Image j
انواع آنالیزهای فلوسایتومتری شامل: نکروز، آپاپتوز، چرخه سلولی، مارکرهای سطحی سلول، گونه های فعال اکسیژن (ROS) و…
آنالیز داده های نتایج سنجش Comet
دکترفاطمه جوانی
تلفن تماس: 09131106452

آدرس: تهران خیابان کارگر جنوبی برج مهستان آزمایشگاه زیست پژوه افرا

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه