آناد - آگهی اتـــوبــار دورهــمــی

اتـــوبــار دورهــمــی

شــهــروشــهرســتــان

بــزرگــتریــن مــوســســه حــمل ونـقـل اثـاثـیـه منزل مـبلـمان اداری وتـجـاری
بـا کارگـران مـجـرب
خـاوربـزگ،
هـیـوندا،ایـسوزو،
وانـت،نیسان
09104536229
09011557311
هـــدف مــا جــلــب رضــایــت مــشــتری
اعـــتــماد از شــما کــار از مــا
تـــمــاس بــا،دفــــتـــر
02156432305
شـــــهــروشـــهـــرســـتــان
بـــانــــازلـــتــریــن قـــیـــمــت
حمید احمدی
تلفن تماس: 09104536229

آدرس: اسلامشهر

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه