آناد - آگهی حسابداری و حسابرسی تمامی شرکتها وفروشگاه

حسابداری و حسابرسی تمامی شرکتها وفروشگاه

حسابداری و حسابرسی تمامی شرکتها وفروشگاه ا ،صندوق فروشگاه ها در تبریز وحومه

حسابداری و حسابرسی تمامی شرکتها وفروشگاه ا ،صندوق فروشگاه ها در تبریز وحومه
راه اندازی واستقرارنرم افزار هلو،دشت همکاران سیستم،سپیدار
فروش، پشتیبانی،آموزش، راه اندازی نرم افزار حسابداری
نرم افزار راهکاران همکاران سیستم
تعلیم وآموزش کارآموز حسابداری برای بازار کار
تنظیم گزارشات مالیاتی و بیمه اظهارنامه : ارزش افزوده . معاملات فصلی . لیست بیمه . مالیات حقوق
با مدیریت مهندس مدهوش
09143502297
04134502297
@yakamoz_ishigi


تلفن تماس: 09143502297
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه