آناد - آگهی نگهدار و پرستار سالمند

نگهدار و پرستار سالمند

استخدام پرستار و نگهدار بیمار و سالمند
جهت نگهداری و مراقبت بیمار و سالمند خود با ما تماس بگیرید.۲۲۴۶۸۰۲۰
۸۸۵۶۶۱۵۳
۲۶۷۰۷۱۳۱
۰۹۳۶۸۸۰۵۳۲۴
نوروزی
تلفن تماس: ۲۲۴۶۸۰۲۰

آدرس: تهران

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه