آناد - آگهی تدریس دروس متوسطه ودانشگاه

تدریس دروس متوسطه ودانشگاه

تدریس ریاضی وفیزیک وشیمی
تدریس و جمع بندی ویژه امتحانات
شامل دروس:
1-علوم وریاضی سال نهم متوسطه اول
2-ریاضی -هندسه -فیزیک-شیمی سال دهم (متوسطه دوم)
3-ریاضی -هندسه - امارواحتمال -فیزیک -شیمی سال یازدهم (متوسطه دوم)
دانشگاهی :
ریاضی عمومی یک - ریاضی عمومی دو - معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی -استاتیک - تحقیق در عملیات
شماره تماس :09364471469

احمدکریمانن
تلفن تماس: 09364471469
این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه