آناد - آگهی به حرکت در آوردن فنر درInventor

به حرکت در آوردن فنر درInventor

نحوه ی به حرکت در آوردن فنر در Autodesk Inventor
برای دریافت فایل و پرداخت هزینه , به آیدی تلگرام shahin_engineer@و یا شماره 09140051254پیام دهید.اطلاعاتی موجود در این فایل درباره ی محیط مونتاژ و پارت نرم افزار اینونتور میباشد . در محیط مونتاژنحوه ی به حرکت در آوردن فنر از نظر کشش و فشردگی توضیح داده شده است.
شاهین عرب
تلفن تماس: 09140051254

آدرس: اصفهان - خیابان پروین

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه