آناد - آگهی تولیدواجرای سقف تیرچه بلوک

تولیدواجرای سقف تیرچه بلوک

طراحی واجرای سقف تیرچه بلوک کرمیت طبق نشریه ۱۵۱پارس کرمیت تحت نظارت مهندسین سازه
طراحی واجرای سقف تیرچه بلوک کرمیت طبق نشریه ۱۵۱پارس کرمیت تحت نظارت مهندسین سازه
عباس نعیمی
تلفن تماس: 09157761822

آدرس: مشهدبولوارتوس

این آگهی از طرف کاربران ثبت شده و آناد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

آگهی های ویژه