آناد - آگهی پیش فروش

پیش فروش

برج بلند مهتاب تهران
پیش خریدواحد127تا170متر
درياچه چیتگر
تعدادمحدودامتیاز تعاونی مسکن نقد از110م متری2100
درحال ساخت
02144963360
02144967278
09194444297