آناد - آگهی های آموزش

مرور آگهی ها

نمایش همه آگهی های آناد

  mid33mid33
 • آموزش قدم به قدم مکالمه ونگارش زبان چینی به روش جدید و ساده که برای تمامی دانشجو

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس روشنایی، نور پردازی

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس حفاظت و رله - 108 ساعت

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس پایپینگ - 138 ساعت

 • مرکز آموزشی مهندسی MeM برگزارکننده دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق