قوانین درج آگهی در آناد

قوانین و مقررات

هرگونه آگهی یا تبلیغ که با شرایط و قوانین اسلام و جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد، مورد تایید نیست.
تمامی آگهی و تبلیغات درج شده در سایت ازطرف کاربران میباشد و آناد هیچگونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد