آناد - آگهی های تبلیغات سولفات مس 24.8 درصد

مرور آگهی ها

نمایش همه آگهی های آناد

    tag5703tag5703
  • سولفات مس 24.8 درصد مصارف عمده مس سولفات در صنايع : 1) سولفات مس ، در توليد رنگ هاي آبي و سبز ، در

  • ) سولفات مس ، در توليد رنگ هاي آبي و سبز ، در رنگرزي پارچه هاي نخي و ابريشمي ، معادن ، آبکاري ، ساخت